సరోగసి అంటే ఏమిటీ..? సరోగిసి గురించి చట్టం ఏం చెప్తోంది..?

ఈమధ్య కాలంలో   సరోగసి ద్వారా తల్లి అవుతున్నవారు అధికం అవుతున్నారు.  హాలీవుడ్, బాలీవుడ్ కే పరిమితం అయిన సరోగసీ బేబీలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్ కీ విస్తరించాయి. షారూక్ ఖాన్, అమీర్ ఖాన్ లు అద్దె…